Kullanım Yerleri

Kullanýlacak Malzemenin Kalitesi

 Bölge

Tuðla

Harç
 
Sýcak Bölge PMag - C12

----------

 
Yan Duvar PMag - C12
KMag - C9 
KMag - C4,5 
KMag - C8

----------

 
Curuf Bölgesi PMag - C12
KMag - C9 
KMag - C4,5 
KMag - C8

----------

 
Tavan BS 80
BS 75
YS.80, MS 85 C YS.75, MS 80 C

Kullanýlacak Malzemenin Kalitesi

 

 Bölge

Tuðla

Harç
 
Sýcak Bölge PMag - C12

----------

 
Yan Duvar PMag - C12
KMag - C9 
KMag - C4,5 
KMag - C8

----------

 
Curuf Bölgesi PMag - C12
KMag - C9 
KMag - C4,5 
KMag - C8

----------

 
Tavan BS 80
BS 75
YS.80, MS 85 C YS.75, MS 80 C

 

 

Kullanýlacak Malzemenin Kalitesi

             Bölge Tuðla Harç
 
Çuruf Seviyesi Çalýma Astarý PMag - C12 -
 
Çelik Seviyesi Çalýþma Astarý PMag - C8 -
 
Taban Çalýþma Astarý (Çarpma) PMag - C4 -
 
Taban Çalýþma Astarýý PMag - C8 -
 
Yan Duvar ve Taban Emniyet Astarý BS.75 YS.75
 
Taban Monolitik Harcý - MS.60 C
 
Taban Ýzole Tuðlasý ÞÝZ.1,2 Y:ÞÝZ.1,2

 

Kullanýlacak Malzemenin Kalitesi

             Bölge Tuðla Harç
 
Döküm Aðzý Çalýma Astarý BS 75 YS 75
 
Yan Duvar Çalýþma Astarý BS 75 YS 75
 
Taban Çalýþma Astarý BS 75 YS 75
 
Döküm Aðzý Emniyet Astarý BS 46 YS 46
 
Yan Duvar Emniyet Astarý BS 46 YS 46
 
Taban Emniyet Astarý BS 46 YS 46
 
Monolitik Harç ---------------- MS - 60 C

 

Kullanýlacak Malzemenin Kalitesi

             Bölge Tuðla Harç
 
Aðýz,Fýcý,Koni ve Diðer Bölgeler KMgO - C1,2 ------
 
Muylular KMag - C9 ------
 
Koni Þarz Tarafý KMag - C4 ------
 
Taban KMag - C4,5 ------
 
Yan Duvarlar KMag - C4,5 ------

 

Kullanýlacak Malzemenin Kalitesi

 

             Bölge Tuðla Harç
 
Çalýþma Astarý BS 46
 BS42
YS 46
YS 42
 
Taban Etrafý Sýkýþtýrma Harcý ------- MS 80 C
MS 60 C
 
Emniyet Astarý HY 42
HY 39
YY 42
 YY 39
 
Pota Aðzý ------- ME 50 C  
ME 45

 

Kullanýlacak Malzemenin Kalitesi

 

              Bölge Tuðla Harç
 
Çalýþma Astarý BS 80
BS.75 
ANDALUZÝT 
ANDALUZÝT (CAR) *
YS 80
YS 75 
YS 70
 
Pota Aðzý ve Taban Kenarlýklarý - MS 85 C
MS 80 C 
MS 75 C
 
Emniyet Astarý HY 42
HY 39
YY 42
YY 39
 
Ýzole ÞÝZ 1,0 YY 39

 

 

Kullanýlacak Malzemenin Kalitesi

 

             Bölge Tuðla Harç
 
Curuf Kamarasý Tavaný BS 50
BS 46
YS 50
YS 46
 
Curuf Kamarasý Yan Duvar Üstü BS 46
BS 50
YS 65
YS50
 
Curuf Kamarasý Yan Duvar BS 46
BS 42
YS 46
YS 42
 
Curuf Kamarasý Yan ve Destek Duvarlarý HE 42
HY 39
YE 42
YY 39

 

 

Kullanýlacak Malzemenin Kalitesi

 

             Bölge

Tuðla Harç
 
Tavan BS 50
BS 46 
BS 42
YS 50, MS 80 C
YS 46, MS 70 C 
YS 42
 
Emniyet Astarý HE 46
HE 42
YE 46, ME 50 C
YE 42, ME 45 C
 
Ýzole ÞÝZ 1,0
KÝZ 0,8
YY 39
KÝZELGUR

 

 

Kullanýlacak Malzemenin Kalitesi

              Bölge Tuðla Harç
 
Döküm Aðzý ------------ MS 80 C
MS 70 C
 
Taban ve Yan Duvarlar BS 46
BS 42
YS 46
YS 42
 
Tavan ------------ MS80 C
MS70 C
 
Ýzole Ýzole Blok KÝZELGUR

 

Kullanýlacak Malzemenin Kalitesi 
 

                  Bölge Tuðla Harç
 
Aðýz Tuðlalarý BS 80
BS 75
YS 80
YS 75
 
Emniyet Bölgesi BS 75
BS 70
BS 65
YE 75
YE 70
YE 65
 
Kalsinasyon Bölgesi BS 60
BS 55 
BS 50
YE 36
YE 55 
YE 50

 

Kullanýlacak Malzemenin Kalitesi

               Bölge Tuðla Harç
 
Geçiþ Bölgesi BS 50
BS 60 
BS 70 
BS 80
YS 50
YS 60 
YS 70 
YS 80
 
Giriþ - Çýkýþ HE 42
HY 39 
Porsil
YE 42
YY 39 
Asit
 
Ýzole ÞÝZ 1,2
ÞÝZ.1,0 
KÝZ 0,8 
KÝZ 0,6
YY 36
KÝZELGUR

 

Kullanýlacak Malzemenin Kalitesi

              Bölge

Tuðla Harç
 
Ýzole HY 42
HY 39 
ÞÝZ 1,2
YY 42
YY 39 
YY 36

 

Kullanýlacak Malzemenin Kalitesi

 

              Bölge

Tuðla Harç
 
Ýzole HE 46
HE 42
YY 46
YY 42 
ME 50 C 
ME 45 C

 

 

Kullanýlacak Malzemenin Kalitesi

 

              Bölge Tuðla Harç
 
Tavan Silika Silika
 
Çeker 2 BS 60 YS 60
 
Çeker 3 BS 46
BS 42
YS 46
YS 42
 
Ýzolasyon Kiz 0,6
Kiz 0,8 
Þiz 1,0 
Þiz 1,2
KÝZELGUR
KÝZELGUR 
YY 36 
YY36

 

Kullanýlacak Malzemenin Kalitesi

 

              Bölge Tuðla Harç
 
Emniyet Astarý BS.42 YS 42
 
Curuf Bölgesi AND.60
BS.70 
ASC
Y.AND.60
YS.70 
Y.ASC
 
Aþýnma Astarý BS.70
ASC
YS.70
Y.ASC
 
Aþýnma Astarý AND.60
BS.60
Y.AND.60
YS.60
 
Çýkýþ Aðzý BS.70 YS.70
 
Çarpma Bölgesi BS.70
ASC
YS.70
Y.ASC

 

 

Kullanýlacak Malzemenin Kalitesi

 

              Bölge Tuðla Harç
 
Tavan + Yanduvar ÝY.35.C -----------
 
Tavan + Taban Y.ÞÝZ.1,1-1,3 Y.ÞÝZ.1,1-1,3
 
Tavan + Yanduvar BS.42.P YS.42
 
Yanduvar + Taban BS.75.P YS.75
 
Taban MY.40.C -----------
 
Aðýz ÞÝZ.1,45 Y.ÞÝZ.1,45
 
Taban Arasý BS.39.P YS.39

 

İletişim Bilgileri

Adres:Karapınar Mahallesi 163.Sokak No:20 Yıldırım/BURSA

Nihat AYDEMİR : 0532 334 49 13

iş Tel: 0224 371 04 06 

Murat AYDEMİR: 0532 515 14 49

Fax: 0224 371 04 06

bursarefrakter@hotmail.com

 

Referanslar

 

Ürünlerimiz